Vážení přátelé,

Guide

prosíme vás, abyste těmto pokynům věnovali dostatečnou pozornost a předešli tak možným komplikacím. Upřesnění týkající se konkrétních zájezdů včetně časů odjezdů apod. naleznete v Podrobných pokynech k danému zájezdu.

Přejeme vám, abyste se z našich zá­jez­dů vraceli vždy spokojeni a obohaceni o příjemné zážitky, nové zkušenosti a zají­ma­vá setkání.

 

Za MAD MAT SPORT s.r.o. – CK Adrenaline Centre

Matěj Zapletal

Základní informace | Vybavení | Průvodci | Pojištění | Doprava | Strava | Cestovní doklady | Ostatní

Základní informace

Termíny

Rafting provozujeme celoročně (v zimních měsících klienty vybavujeme speciálním vodáckým vybavením). Akce je možné rezervovat jednoduše přes tyto stránky. Vždy na stránce konkrétního zájezdu.

Podle čeho vybírat zájezd

Řeky v jarních termínech bývají vodnatější a studenější. Později bývají vodácky lehčí a teplejší. Orientační obtížnost pro vás je uvedena v katalogu v hlavičce zájezdu. Proto volte termín podle svých dovedností a zkušeností.

Raftových zájezdů označených obtíž­ností 1 až 2, se mohou zúčastnit naprostí začáteč­ní­ci a děti od 10 let. U obtížnosti 3 by měla mít alespoň část posád­ky jisté zkušenosti a nezkušení by měli být alespoň průměrně fyzicky i pohybově zdat­ní. Na obtížnost 4 může pouze zku­še­ná posádka.

Na kanoích platí totéž. Na obtížnost 3 musí být alespoň jeden člen dvojice vodák. Nebo oba musí mít průpravu na běžných rekre­ač­ních tocích.

Organizace zájezdu

Vždy začínáme na lehčím úseku řeky, kde je čas na procvičení techniky jízdy, pádlování a záchrany na divoké vo­dě. Obtížnější úseky projedou na ukázku naši instruktoři a zajistí záchranu pro vaše bezpečné splutí. Počítejte s tím, že se zvláště na ka­noích občas vykoupete.

Jezdíme řeky s ob­tíž­ností podle mezi­národní stupnice WW I až III. Některé raftové zájezdy mají v programu řeky s obtížností WW IV. Pouze u vybraných akcí jsou zařazeny i úseky těžší. Na to je vždy předem upozor­ňo­váno.

Jezdíme všich­ni najednou bez dělení na skupiny. Pouze u nestandardních (většinou zakázkových) zájezdů se skupiny dělí na poloviny (jed­na absolvuje vodácký, druhá pěší nebo jiný program – viz u­přesnění pro­gramu v Podrobných poky­nech k zá­jez­du). Doplňkový program obvykle ab­sol­vu­jete sami bez průvodce.

 

UPOZORNĚNÍ:

Divokou vodu nelze podceňovat a i u zájezdů s nejnižší obtížností vodáckého programu je pozpodmínečně nutné umět PLAVAT! V případě malé nebo naopak velké vody může vedoucí zájezdu omezit, změnit nebo zcela zrušit program zájezdu.

Chování na zájezdu

Přestože se následující odstavec velké většiny z vás netýká, považujeme za nut­né připomenout, že dob­ře se bavit, ne­znamená vnucovat svoji zá­ba­vu celému kempu nebo autobusu. Jde o vaši bez­peč­nost a pohodu. Také další zájemci o stejný zájezd mají právo bydlet ve sluš­ných ubytovacích za­ří­ze­ních, jezdit sluš­nými autobusy a být vítanými hosty v kem­pech.

Cena zahrnuje

 • Dopravu včetně všech poplatků,
 • Uby­to­vá­ní v kempech.
 • Zapůjčení veškerého vodáckého mate­riálu (neoprenové kalhoty s laclem, neoprenová bunda, neoprenové boty, vodácká bunda, plo­vací vesta, přilba, pád­lo, loď) včetně záchranných pomůcek.
 • Pří­padné změny budou upřesněny v Po­drob­ných pokynech.

Cena nezahrnuje

 • Příplatky za chaty nebo apartmány, jsou-li ja­ko alternativa ke stanování.
 • Stravování.

VYBAVENÍ

Rafting a kanoeZkouška materiálu

 • Nafukovací lodě jsou navrhnuté českými specialisty.
 • Na zá­jez­du budete mít k dispozici 5 – 6 raftů nebo 20 – 22 kanoí.
 • Používáme raftové čluny typu MAD MAT 9fts – 14fts pro 3 – 10 osob.
 • Nafu­kovací kanoe máme typu ROBFIN – YUKON pro 2 a v omezeném počtu pro 3 osoby.
 • Pohon lodí zajišťují plastová pádla s duralovou žerdí od firmy Pro­fi­plast. Pádlo je opatřeno v místě úchopu plastovou bužírkou.
 • Dále vám zapůjčíme neoprenové kal­ho­ty s lac­lem, neoprenové triko, neoprenové boty, vodácké bundy a plovací vesty. Tyto výrobky jsou naší vlastní produkce – MAD MAT.
 • Každý účastník je vybaven univerzální helmou značky Bomber.
 • V chladnéjším počasí dodáváme neoprenové rukavice pro váš tepelný komfort.

 

Se zapůjčeným materiálem je nutno rozumně zacházet, aby nedošlo ke zbytečnému poškození nebo zničení.

Nafukovací lodě jsou odolné v řece proti běžnému oděru, poškodí je pouze ostré před­měty. Lodě jsou ale náchylné k přehřátí sluncem, neochla­zuje-li je voda. Oprava raftu stojí nejméně 6.000,–Kč a kanoe 4.000,–Kč.

Neopren se snadno roztrhne necitlivou ma­ni­pulací a ost­rým před­mě­tem. Oprava malé díry stojí asi  100,–Kč, za o­pra­vu většího poškození si výrobce účtuje podstatně více.

Vedoucí zájezdu vás poučí, jak se k ma­te­riálu chovat a jak s ním zacházet. Poškození za jízdy jde na vrub CK, stejně tak, uplave-li vám pádlo, nebo jiná sou­část výzbroje. Dojde-li k poškození nebo ztrátě mate­riálu nedbalostí, bude náhrada poža­dována od viníka. Za po­škození raftu ručí průvodce, za kanoi a ostatní materiál posádka.

LukostřelbaLukostřelba

Vlastníme kvalitní, certifikovaný materiál pro provozování lukostřelby. K dispozici máme dvojí tvrdost luků včetně patřičných šípů a tětiv, luk pro leváky, chrániče na prsty a předloktí, terčovnice a bezpečnostní síť pro zachycení letících šípů.

Cyklistika

Pro účastníky akce zajistíme kvalitní horská nebo trekkingová kola podle současného trendu. Trasy vedou po lesních a polních cestách nebo po místních komunikacích s minimálním automobilovým provozem, zcela mimo hlavní silniční tahy.

Lezení

Při lezení je třeba dbát obzvláště na zajištění a kontrolu bezpečnosti. Zajistíme vám proto veškeré certifikované vybavení nutné pro lezení. Tím je míněno: sedací úvazky, jistící soupravu, karabiny, lano. V případě zájmu je možné zajistit i speciální obuv na lezení (lezečky).

Doporučené vybavení na zájezdy

 • Vybavení na vodu

Je vhodné si vzít oblečení pod neopren – nejlépe plavky nebo krátké elastické kalhoty a teplé triko nebo fleecovou mikinu s dlouhým rukávem. Výborné jsou výrobky z moderních materiálů – mikrovláken. Jsou lehké, nenasákavé a hřejí i v mokrém stavu.

Velikost neoprenu a bot si můžete objednat, zvláště máte-li nestandardní potřebu. Všichni musí mít obuv do vody. Pokud nemáte vlastní neoprenové boty a nehodláte si je od nás zapůjčit, doporučujeme si vzít tenisky na zavazování a teplé ponožky (vlněné nebo froté, které hřejí i mokré). V gumových holínkách nelze plavat, a proto jsou zakázané.

 • Vybavení na pěší turistiku

Pevná obuv na turistiku, pokrývka hlavy, malý batůžek, teplé oblečení včetně kulicha a rukavic, pláštěnku nebo nepromokavou bundu.

 • Vybavení na táboření

Stan, spací pytel, karimatka, cestovní vařič, kempingové nádobí, láhev na vodu. Pohodlnou obuv na přezutí – počítejte s tím, že „lodní" boty budete mít po celou dobu zájezdu mokré.

PRŮVODCI

Zkušení a patřičně certifikovaní průvodci.

O vaši bezpečnost na vodě se starají průvodci, kteří jsou proškoleni v rámci kurzů pořádaných vzdělávacím střediskem Škola sportů a pobytu v přírodě Adventura.

Všichni průvodci mají kvalifikaci průvodce vodní turistiky a raftingu v souladu s platnou legislativou České republiky. Vzdělávací středisko Adventury má na pořádání kurzů pro vodácké průvodce přidělenou akreditaci Ministerstva školství ČR. Značná část průvodců se navíc již zařadila i mezi držitele licence IRF – mezinárodní federace raftingu, která metodicky zpracovává a pečuje o profesionální a bezpečnostní standardy raftingu po celém světě.

Vedoucí akce/zájezdu má vždy licenci IRF Trip Leader, která je mezinárodně uznávaná a zajišťuje vám profesionalitu a kvalitu v daném oboru.

POJIŠTĚNÍ

Pojištění CK Adrenaline Centre proti úpadku

Nače CK je pojištěna dle zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku cestovní kanceláře.

Smlouva o pojištění je k nahlédnutí zde: AC pojištění proti úpadku.

Automaticky vás na všechny evropské vodácké zájezdy (vyjma kurzů a zájezdů v ČR) pojistíme u pojišťovny UNIQA. Toto pojištění nabízí komfortní zabezpečení a pokrývá veškeré aktivity prováděné na vodáckých zájezdech. Není potřeba se připojišťovat.

Cestovní pojištění MAD MAT (EVROPA)

Pojištění zahrnuje:

 • pojištění léčebných výloh,
 • asistenční službu,
 • úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby a pojištění storna zájezdu.

Rozsah tohoto pojištění:

 • pojištění léčebných výloh – plnění až do výše 5.000.000 Kč,
 • pojištění asistenčních služeb – do 5.000.000 Kč,
 • pojištění smrti následkem úrazu – do 300.000 Kč,
 • pojištění trvalých následků úrazu – do 600.000 Kč,
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví/věci třetí osoby – do 5.000.000 Kč,
 • pojištění storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatků do max. částky 16.000 Kč,
 • pojištění zachraňovacích nákladů – 1.500.000 Kč.

(Pojištění storna se vztahuje na zrušení zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na majetku z důvodu živelní události.)

Cestovní pojištění MAD MAT (SVĚT)

Expediční zájezdy (letecké akce) nezahrnují pojištění. Nabízíme Vám zprostředkování cestovního pojištění a připojištění stornopoplatků.

Cena:

 • svět bez USA a Kanady: 50 Kč/osoba/den (děti 0–14 let: 25 Kč osoba/den)

 • USA a Kanada: 60 Kč/osoba/den (děti 0–14 let: 30 Kč osoba/den)

Pojištění zahrnuje:

 • pojištění léčebných výloh,
 • asistenční službu,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby.

Pojištění kryje i rizika spojená s veškerými sportovními aktivitami prováděnými na vodáckých zájezdech – není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění.

Rozsah pojištění:

 • pojištění léčebných výloh – plnění až do výše 5.000.000 Kč,
 • pojištění asistenčních služeb – do 5.000.000 Kč,
 • pojištění smrti následkem úrazu – do 300.000 Kč,
 • pojištění trvalých následků úrazu – do 600.000 Kč,
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví/věci třetí osoby – do 5.000.000 Kč,
 • pojištění zachraňovacích nákladů – do 1.500.000 Kč,
 • pojištění storna zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatků do max. částky 80.000 Kč,
 • pojištění náhrady dovolené – 80 % z nich do max. částky 80.000 Kč.

Připojištění stornopoplatků zájezdu a náhrady dovolené:

Připojištění nákladů spojených se zrušením zájezdu (stornopoplatku) a pojištění náhrady dovolené je možné objednat pouze v kombinaci s cestovním pojištěním MADMAT.

Pojistné činí 2,5 % z ceny zájezdu (včetně letenky), bez ohledu na délku zájezdu.

Výše stornopoplatků (% ze základní ceny zájezdu):

 • více než 90 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady a 500 Kč
 • 50%  40 – 90 dní před odjezdem
 • 70%  39 – 20 dní před odjezdem
 • 85%  19 – 5 dní před odjezdem
 • 100%  4 dni – v den odjezdu

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA: VPP_UNIQA.

Odchylky podmínek MAD MAT SPORT od UNIQA: Odchylky MADMAT.

DOPRAVA

Dopravu zajišťujeme autobusem, většinou Karosa – Iveco nebo Karosa – Renault, Bova, ve standardní dálkové úpravě s polo­ho­va­tel­nými sedad­ly a speciálním přívěsem na rafty a ostatní vybavení. V autobuse je možnost zakoupit studené a teplé nápoje.

Po do­jez­du do kempu bude autobus ve sta­no­venou dobu uzavřen (obvykle 1–2 hodiny po dojezdu). V autobuse se ne­smí sušit mokré věci, boty apod., protože slouží k odpočinku a spánku řidičů, kteří nesmějí být rušeni – jde především o vaši bezpečnost.

V případě nízké naplněnosti zájezdu se snažíme zajistit dopravu minibusem s vlekem na přepravu vybavení. Přeprava minibusem není sice tak pohodlná jako autobusem (užší sedadla, méně místa na nohy), nicméně je to jediné řešení, jak zájezd nezrušit. Výhodou je, že se akce uskuteční v menší skupince a tím v rodinnější atmosféře.

Rychlost jízdy je omezena předpisy, např. v Rakousku dosti drasticky – autobus s vlekem na dálnici smí jet max. rychlostí  70 km/h, na ostatních komunikacích 60 km/h, což značně prodlužuje dobu jízdy.

Nástupní místa

Uvádíme přehled všech nástupních míst. V Podrobných pokynech k zájezdu jsou uve­de­na nástupní místa platná pro daný zá­jezd a časy odjezdů. Není‑li v Po­drob­ných pokynech uve­de­no jinak, lze tato mís­ta po­u­žít i při ná­vra­tu ze zájez­du.

Odjezdové parkoviště u budovy City Empuria (Motokovu) na Praze 4, v ulici Na Strži, 100 m od stanice metra C Pankrác.

 

Prosíme Vás, abyste před odjezdem ani po návratu nevstupovali na travnaté plochy, neodkládali na ně zavazadla a udržovali čistotu a pořádek v okolí nástupního místa – je to jedna z podmínek smlouvy s majitelem pozemku.

  Před hlavním vlakovým nádražím ČD.

  Na parkovišti proti bráně výstaviště Země ži­vi­tel­ka.

  Vně centrálního autobusového nádraží před hlavní budovou ČSAD (Husova ulice).

  Před vstupem do nádraží ČD.

  • Beroun

  Králův Dvůr, zastávka Na Knížecí II.

  • Příbram

  U motorestu Halda v Dubenci na hlavní silnici Praha – Písek.

  • Jihlava

  Čerpací stanice ÖMV na dálnici D1 ve směru na Brno před sjezdem Jihlava (km 111), při cestě zpět na druhé straně D1.

  • Brno

  Parkoviště vedle OD Tesco přes ulici Dornych.

   

  Důležitá upozornění:

  1. Zvolené nástupní místo prosím včas oznam­te CK (písemně na Cestovní smlouvě, tele­fo­nic­ky či osobně v prodejní kanceláři). Ne­u­činí­te-li tak, budeme předpokládat, že na­stou­píte na určeném místě v Praze.
  2. Čekáme nejvýše 15 minut po pláno­va­ném od­jezdu.
  3. V případě nečekaného zdr­že­­ní při ces­tě na místo srazu toto o­znam­te našim dispečerům na tel. č.:        
  • 603 440 798

  • 777 827 470

  • 774 623 628

   Nebo se snaž­te sami do­pra­vit na místo dalšího srazu.

   Strava

   • Strava není zahrnuta v ceně zájezdu. 
   • Bě­hem programu bývá někdy malá šance si na­koupit potraviny (upřesníme v Po­drob­ných poky­nech), proto si většinu vezměte s se­bou. 
   • Vý­běr potravin přizpůsobte tak, aby­ste přes den nemuseli vařit, většinou není dostatek času. 
   • Ráno a večer budete mít čas si uvařit teplé jí­dlo. 
   • Na některých zájezdech bývá mož­nost večeře v blízké restau­raci.

   Cestovní doklady

   Bližší informace ke konkrétní zemi můžete nalézt v příloze Podrobných pokynů.

   Obecně u evropských zájezdů platí, že potřebujete pouze cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po návratu, anebo do zemí EU a zemí Schengenského prostoru jen občanský průkaz (pouze se strojově čitelnými údaji).

   POZOR! Od června 2012 musí mít svůj pas při cestách do zahraničí i děti do 15 let (nestačí mít dítě zapsané ve svých dokladech).

   Aktuální informace naleznete na: www.mzv.cz.

   Držitelé jiných než českých pasů zodpovídají sami za zajištění případných víz.

   Ostatní

   Co nebrat na zájezd

   Doma zanechte prstýnky, náramky, náušnice a jiné cenné ozdoby. Snížíte tím riziko ztráty a hlavně možného úrazu.

   Na co nezapomenout

   • Ka­pes­né (viz Podrobné pokyny), 
   • opalovací krém s dosta­tečně vyso­kým faktorem (alespoň 12) a odolný proti vodě, 
   • sluneč­ní brýle s UV filtrem,
   • dobrou náladu.

   Zavazadla

   Nejlepší je si všechny věci zabalit do pev­ných uzavíratelných tašek, kufrů nebo ba­to­hů. Ne­skladné jsou krosny s rámem. Jídlo si zabalte do pevné papírové převá­zané krabice, která se po vy­prázdnění vyhodí.

   Velká zavazadla budou uložena v za­va­zad­lovém prostoru autobusu a bě­hem jíz­dy k nim nebudete mít přístup. Jídlo na cestu, osobní doklady, peníze a jiné cen­nosti si dejte do pří­ručního zavazadla. Je-li součástí programu noční přesun au­to­bu­sem, doporučujeme nebalit spa­cák do hlavního za­va­­zadla, ale zpří­jem­nit si jím sezení. Doporučujeme taky cestovní „U" polštářek.

   Autobusy a vleky nesmějí být z bezpečnostních důvodů přetěžovány a jsou policií namátkově převažovány. Přetížený bus nebo vlek je pokutován a při překročení váhy nad 10 % odstaven na silnici, na hranicích vrácen zpět. Naléhavě vás žádáme, abyste rozumně šetřili váhou a velikostí zavazadel.

   Vyhrazujeme si proto právo ještě před odjezdem zvážit zavazadla každému z účastníků a přijmout do přepravy maximálně 20 kg na osobu.

   Zdravotnické zabezpečení

   • Ke všeobecné potřebě bude zájezdová lé­kár­na. 
   • Doporučujeme každému účast­níkovi, aby si vzal svou osobní lékárničku (obsa­hu­jí­cí alespoň obvaz, pružné obi­na­dlo, pol­štář­ko­vou ná­plast a léky, které pra­vi­del­ně uží­vá, případně různé léky typu „ibalgin“ a prášky na bolení v krku, které jsou pro osobní potřebu).

    

   Dokumenty ke stažení:

   Předsmluvní informace: Download.

   Všeobecné obchodní podmínky: Download.

   Koncesní listina MAD MAT SPORT, s.r.o.: Koncese.

   Pojištění proti úpadku CK: Pojištění.

   Všeobecné pojistné podmínky UNIQA: VPP_UNIQA.

   Odchylky podmínek MAD MAT SPORT od UNIQA: Odchylky MADMAT.

   Vyhledat zájezd

   Typ zájezdu: Země: Termín:

   Termíny zájezdů

   Rychlý výběr zájezdu

   Nejbližší akce

   2.6.2023 - 4.6.2023
   KANOE NA SALZE Objednat
   2.6.2023 - 4.6.2023
   RAFTING NA SALZE Objednat
   2.6.2023 - 4.6.2023
   KAJAKOVÁNÍ NA SALZE Objednat
   9.6.2023 - 12.6.2023
   RAFTING A FERRATA V RAKOUSKU Objednat

   Nepřehlédněte!

   www.RaftingSlovinsko.cz

   Adrenalinová základna ve Slovinsku.

   www.RaftCamp.cz

   První moderní RaftCamp v Čechách.

   Share CZIN.eu